Popularna sieć pralni EBS (wcześniej 5àSec) jest na skraju upadłości. Firma nie ma już pieniędzy na zapłatę czynszów w galeriach i prosi o ich obniżki. Do całej sytuacji przyczynił się cykliczny proces zamykania galerii i duży spadek obrotów z tym związany (przy konieczności zapłaty czynszów).