NBP podjął dwie zaskakujące decyzje: interweniował w grudniu na rynku walutowym w celu osłabienia złotego oraz zasygnalizował możliwość obniżki stóp procentowych.
Prawdopodobnie bank chce podnieść swój zysk generowany na rezerwach walutowych i w ten sposób zwiększyć wpłatę do budżetu państwa w 2021