Kwota, którą wyegzekwował resort zdrowia z tytułu kar umownych nałożonych na firmę E&K w związku z niewywiązaniem się przez handlarza z umowy na dostawę 1241 respiratorów, wynosi 0 zł.